[Kudrnáč, Jaroslav. Klučov: staroslovanské hradiště ve středních Čechách: k počátkům nejstarších slovanských hradišť v Čechách]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [263]-266
Extent
[263]-266
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document