Nálezy keramiky pražského typu v Nitře

Variant title
Die Keramikfunde des Prager Typus in Nitra
Находки керамики пражского типа в Нитре
Nachodki keramiki pražskogo tipa v Nitre
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [147]-150
Extent
[147]-150
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Napriek tomu, že v poslednom období výskumu staroslovanskej Nitry sa venuje značná pozornosť, nie sine dosiaľ dostatočne informovaní o prvopočiatkoch slovanského osídlenia Nitry a jej ďalšieho vývoja v predveľkomoravskom období. Isté svetlo však vnášajú do tejto problematiky dve náleziská (Martinský vrch a Párovce), kde sa pri systematickom výskume zistili aj prvé objekty s keramikou pražského typu. Žiaľ, ide iba o viacmenej ojedinelé nálezy, avšak napriek tomu, ako samotnou existenciou, tak aj typologicky sa zaraďujú medzi dôležité pamiatky i objekty.
Document