Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1969, vol. 18, iss. F13

Year: 1969
Publication year: 1970

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze
[5]-24 Les problèmes limitrophes de la sculpture tchèque au tournant de 1400 Kutal, Albert | pdficon
[25]-41 Das Schaffen des Bildhauers Ignatz Lengelacher in Mikulov Stehlík, Miloš | pdficon
[43]-53 Tikalovo malířské dílo 1944-1951 Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Materiaux – Materialien
[55]-66 Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu Richter, Václav | pdficon
[67]-80 Korespondence českých výtvarných umělců Josefu Šímovi st. z doby před r. 1891 do r. 1927 (1928) Kudělka, Zdeněk | pdficon
[81]-96 Náčrt dějin moravského malířství 18. století Krsek, Ivo | pdficon
Recenze – Comptes-rendus – Besprechungen
[97]-100 "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart Kudělka, Zdeněk | pdficon
100-103 K otázce Sekirkostela Richter, Václav | pdficon
[105]-109 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon
110 Seznam vyobrazení | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse