Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2004, roč. 53, č. F48

Rok: 2004
Rok vydání: 2005
ISSN: 1211-7390
ISBN: 80-210-3622-2

Obsah:

Články – Articles
[7]-43 Jakoubek ze Stříbra a tzv. týnské kázání z 31. ledna 1417 : názory předhusitských a husitských "reformátorů" na obrazy Sedláčková, Kristýna | pdficon
[45]-70 Grafická sbírka Jana Petra Cerroniho a zdroje jejich akvizicí Pyšná, Pavlína | pdficon
Materiály – Documents
[73]-142 "Schöne Sammlung von trefflichen Gemälden und gehaltsvollen Kupferstichen" : prameny k měšťanským sbírkám obrazů a grafiky v Praze 1820-1870 Slavíček, Lubomír | pdficon
[143]-156 Prameny k uměleckým ztrátám na československém území v letech 1939-1945 : (regesta fondu B 323 Spolkového archivu v Koblenci) Vlnas, Vít | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet