Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2007, vol. 56, iss. F51

Year: 2007
Publication year: 2008
ISSN: 1211-7390
ISBN: 978-80-210-4657-3

Table of contents:

Články – Articles
[5]-37 "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond" : ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově Šeferisová Loudová, Michaela | pdficon
[39]-62 Obrazové loterie v Brně v první polovině 18. století Komárek, Filip | pdficon
[63]-83 Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747) Suchánek, Pavel | pdficon
[85]-126 "Grimmische Collection Original Zeichnungen und Architectur Bücher" : knižní a grafická pozůstalost Františka Antonína Grimma v Rájci nad Svitavou Kalábová, Lenka | pdficon
[127]-163 "... und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren" : das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau Slavíček, Lubomír | pdficon
[165]-173 Architekt Josef Kornhäusel v korespondenci liechtensteinské dvorské kanceláře Konečný, Michal | pdficon
[175]-196 Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela Matulová, Jitka | pdficon
197 Autoři | pdficon

Search


Advanced Search

Browse