Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2008, roč. 57, č. F52

Rok: 2008
Rok vydání: 2009
ISSN: 1211-7390
ISBN: 978-80-210-4919-2

Obsah:

Články – Articles
[5]-25 Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně Bartlová, Milena | pdficon
[27]-54 Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století Mikeš, Jan | pdficon
[55]-88 "Tapetzerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl" : Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun Slavíček, Lubomír | pdficon
[89]-110 Dominikáni a hrabě Kuefstein : k zakázkám malíře Karla Josefa Aigena na Moravě Arijčuk, Petr | pdficon
[111]-117 Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804) Valeš, Tomáš | pdficon
[118] Autoři | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet