Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1982-1983, vol. 31-32, iss. F26-27

Year: 1982-1983
Publication year: 1983
Note: Sborník k šedesátinám Ivo Krska

Table of contents:

Články – Статьи – Articles – Aufsätze
[9]-27 Pojetí prostoru v antickém reliéfu Pelikán, Oldřich | pdficon
[29]-34 Dvě neznámá díla Brandlova Neumann, Jaromír | pdficon
[35]-39 Souborné dílo umělců pražského rokoka v Horní Lužici : hlavní oltář v Mariensternu od F. Lauermanna, I.F. Platzera a F.K. Palka Preiss, Pavel | pdficon
[41]-47 Heinz, Pacák, Thény, Rohrbach nebo Tischler? Stehlík, Miloš | pdficon
[49]-56 Miszellaneen zu Michelangelo Unterberger Slavíček, Lubomír | pdficon
[57]-66 Josef Myslivečeks Operndebut Pečman, Rudolf | pdficon
[67]-77 Ohlasy baroka v díle Jiřího Marka Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Материал – Materiaux – Materialien
[79]-87 Výzkum románské architektury na Moravě III : (k výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01) Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil | pdficon
87-88 Jean Trehet a Leopold Dietrichštejn Kudělka, Zdeněk | pdficon
89-95 Drobnosti k barokní architektuře Moravy IV Kudělka, Zdeněk | pdficon
96-101 Doklady k činnosti Paula Trogera pro klášter Hradisko u Olomouce Jirka, Antonín | pdficon
103-107 Soupis prací doc. PhDr. Ivo Krska, CSc. | pdficon
108-109 Seznam ilustrací | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse