Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1959, vol. 8, iss. F3

Year: 1959
Publication year: 1959

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[5]-29 Studie o italské manýristické architektuře Kudělka, Zdeněk | pdficon
[30]-45 K otázce lidových prvků v rokokovém malířství Krsek, Ivo | pdficon
[46]-67 Oratorien und Kantaten von G.Fr. Händel auf dem mährischen Schloße von Náměšť : (Beitrag zur 200jährigen Todesfeier des Meisters) Racek, Jan | pdficon
[68]-79 Durdíkovo pojetí "estetické pravdivosti" : (z dějin noeticko-sémantických problémů v českém formalismu) Sus, Oleg | pdficon
Materiály – Материалы – Materialien
[80]-84 Leoš Janáček Adolfu Veselému Štědroň, Bohumír | pdficon
84-88 K výzkumu absolutního sluchu Pečman, Rudolf | pdficon
88-89 Castrum doloris za Rombalda z Collalto ve Vídni Richter, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
[90]-95 [Forssman, Erik. Säule und Ornament: Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts] Kudělka, Zdeněk | pdficon
95-96 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 17 (1956) Kudělka, Zdeněk | pdficon
96-98 [Karbusický, Vladimír; Pletka, Václav, ed. Dělnické písně] Vetterl, Karel | pdficon
98-99 [Janáček, Leoš. Fejetony z Lidových novin] Fukač, Jiří | pdficon
99-101 [Schäffer, Bogusław. Nowa muzyka: problemy współczesnej techniki kompozytorskiej] Poledňák, Ivan | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
[102]-106 Leoš Janáček a soudobá hudba : (na okraj mezinárodního hudebněvědného kongresu, který se konal v Brně v říjnu 1958) Straková, Theodora | pdficon
106-111 K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění) Sus, Oleg | pdficon
[113] Výměna - Обмен - Books received - Bucheingänge | pdficon
Obrazová příloha | pdficon
Errata | pdficon

Search


Advanced Search

Browse