Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15

Year: 1970-1971
Publication year: 1971
Note: Sborník k nedožitým sedmdesátinám profesora PhDr. Václava Richtra, DrSc.

Table of contents:

[11]-26 Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie Patočka, Jan | pdficon
[27]-32 Some remarks concerning the christianization of the Slavs in Greece Dvorník, Francis | pdficon
[33]-45 Influence, ou antithèse? Chadraba, Rudolf | pdficon
[47]-61 Gegenwärtige Gedankenanregungen für die Denkmalpflege Doležal, Petr | pdficon
[63]-87 Antický iluzionismus a jeho proměna ve středověku Friedl, Antonín | pdficon
[89]-95 O ontologickej štruktúre ikony : (príspevok k ontológii obrazu) Bakoš, Ján | pdficon
[97]-127 Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen Menclová, Dobroslava | pdficon
[129]-142 Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice Rulíšek, Hynek | pdficon
[143]-153 Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn Sedlák, Jan | pdficon
[155]-166 Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas Kutal, Albert | pdficon
[167]-191 Zur Frage der Chronologie des "Schönen Stils" in der Tafelmalerei Böhmens Pešina, Jaroslav | pdficon
[193]-205 Pražské honosné ostruhy z 15. století Denkstein, Vladimír | pdficon
[207]-233 De l'origine des constructions du groupe radical baroque de Bohême : Santini Aichl contre Christophe Dienzenhofer Řehová, Eva | pdficon
[235]-256 Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru Neumann, Jaromír | pdficon
[257]-264 Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert Jirka, Antonín | pdficon
[265]-270 K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách Blažíček, Oldřich J. | pdficon
[271]-277 Nuovi particolari sull'opera di Giov. Giuliani Stehlík, Miloš | pdficon
[279]-289 Die Prager Altararchitektur Šperling, Ivan | pdficon
[291]-297 Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma Krsek, Ivo | pdficon
[299]-309 Questions concerning "belle-matière" Volavka, Vojtěch | pdficon
[311]-315 Moderní architektura a památková péče Kudělka, Zdeněk | pdficon
[317]-328 The theory of material and material realization and the beginnings of modern sculpture Volavková, Zdenka | pdficon
[329]-341 Otázka imaginace v surrealismu Sedlář, Jaroslav | pdficon
343 Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (III) Kudělka, Zdeněk | pdficon
[345]-347 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon
[349]-352 Seznam ilustrací | pdficon
Příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse