Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2005, vol. 54, iss. F49

Year: 2005
Publication year: 2005
ISSN: 1211-7390
ISBN: 80-210-3903-5

Table of contents:

Články – Articles
[7]-26 Jindřichohradecká madona : příspěvek k pozdně gotickému deskovému malířství v jižních Čechách Vaněk, Martin | pdficon
[27]-45 "Contra pestem nobis fave" : příspěvek k ikonografii svaté Pavlíny, patronky proti moru v barokní Olomouci Zelenková, Petra | pdficon
[47]-69 Josef Winterhalder st. : sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce : příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů Suchánek, Pavel | pdficon
[71]-90 Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d'Ovide en rondeaux" Miltová, Radka | pdficon
Materiály – Documents
[93]-136 "Die Nachrichten müssen dasselbst kurz zusammen gefasset werden..." : Johann Quirin Jahn und seine Nachricht über die Wiener Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" (1775) Slavíček, Lubomír | pdficon
[137]-158 Brněnští měšťanští sochaři první poloviny 19. století : příspěvky ke slovníku umělců Cenková, Pavla | pdficon
159 Autoři | pdficon

Search


Advanced Search

Browse