Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1965, vol. 14, iss. F9

Year: 1965
Publication year: 1965
Note: Sborník k šedesátinám prof. Jana Racka

Table of contents:

[7]-8 Předmluva Vysloužil, Jiří | pdficon
[9]-10 Vorrede Vysloužil, Jiří | pdficon
[11]-12 Hommage à Jan Racek Van den Borren, Charles | pdficon
[13]-21 A partial survey of late 18th century publications of Czech music in Western Europe Aaronson, Brenda C.; Krader, Barbara | pdficon
[23]-28 Об одной публикации профессора Яна Рацка [i.e. Рацека] Belza, Igor' | pdficon
[29]-37 Spojovací formy v teorii Leoše Janáčka Blažek, Zdeněk | pdficon
[39]-44 Bemerkungen zur letzten Oper Janáčeks Brod, Max | pdficon
[45]-53 Estetika a kritika moderní opery v článcích Otakara Zicha ve Vlčkově Osvětě 1912-1916 Burjanek, Josef | pdficon
[55]-58 Il valore artistico del "Carro di Fedeltà d'amore" Della Corte, Andrea | pdficon
[59]-69 Jacobus Gallus à Olomouc et à Prague : (contribution à la biographie pour la période 1579/1580-1591) Cvetko, Dragotin | pdficon
[71]-77 Musiktheoretische Schriften aus Johannes Matthias Spergers Besitz Federhofer, Hellmut | pdficon
[79]-85 Monodie und Diminutionsmodelle Fellerer, Karl Gustav | pdficon
[87]-91 Über die Notwendigkeit einer kritischen Gesamtausgabe der Werke Leoš Janáčeks Flothuis, Marius | pdficon
[93]-105 Archaische Tendenzen in der Prager Barockmusik um das Jahr 1700 Fukač, Jiří | pdficon
[107]-114 Сонаты Йозефа Кристиана Смрчки Ginzburg, Lev | pdficon
[115]-121 Methodius' Canon to Demetrius of Thessalonica and the Old Church Slavonic Hirmoi Jakobson, Roman | pdficon
[123]-143 O wielowarstwowości kultury muzycznej Lissa, Zofia; Sus, Oleg | pdficon
[145]-159 Amuzie a hudební výchova Lýsek, František | pdficon
[161]-165 Bemerkungen zu Beethovens Notation mit Beispielen aus den späten Streichquartetten Mies, Paul | pdficon
[167]-182 Závišova píseň Mužík, František | pdficon
[183]-194 De Gamerrovo libreto k poslední opeře Josefa Myslivečka Pečman, Rudolf | pdficon
[195]-205 K otázce repatriace hudebních bohemik Plavec, Josef | pdficon
[207]-226 О полифонии чешской школы XVI - начала XIX века Protopopov, Vladimir | pdficon
[227]-244 Slovenská hudba 17. až 18. storočia vo svetle novoobjavených prameňov Rybarič, Richard | pdficon
[245]-251 Johann Zach - Reisen und Aufenthalte in Tirol Senn, Walter | pdficon
[253]-261 Englische Schauspielmusik in Österreichischer Tabulatur-Überlieferung Schenk, Erich | pdficon
[263]-272 Anton Schindlers musikalischer Nachlass im Beethoven-Archiv zu Bonn Schmidt-Görg, Joseph | pdficon
[273]-278 Threnodia huius temporis Schoenbaum, Camillo | pdficon
[279]-287 Das Musikalieninventar Von Pirnitz (Brtnice) : (ein Beitrag zur Geschichte der Musik in Mähren um die Mitte des 18. Jh.) Straková, Theodora | pdficon
[289]-301 Několik poznámek k interpretaci Čertovy stěny Bedřicha Smetany Střelcová, Věra | pdficon
[303]-307 Leoš Janáčeks Ästhetik und seine Stellung in der Weltmusik Stuckenschmidt, Hans Heinz | pdficon
[309]-317 Objektivní a subjektivní momenty v hudební analýze : (spíš esej než studie) Sychra, Antonín | pdficon
[319]-324 Osteuropäische Züge in der italienischen Monodie des 17. Jahrhunderts Szabolcsi, Bence | pdficon
[325]-345 Ke zrodu opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa Štědroň, Bohumír | pdficon
[347]-351 K Enescovu postavení v rumunské a světové hudbě Vancea, Zeno | pdficon
[353]-363 Tschechische Opernkomponisten : ein stilkundlicher Versuchh Vetter, Walther | pdficon
[365]-378 Lidová píseň v Janáčkových sborech do roku 1885 Vetterl, Karel | pdficon
[379]-387 Alois Hába als Kompositionslehrer Vysloužil, Jiří | pdficon
[389]-396 Musik als Bekenntniskunst und die Überwindung des programatischen Denkens Wellek, Albert | pdficon
[397]-402 Janáčeks Festliche Messe und der religiöse Stilwandel der Neuzeit Wolff, Hellmuth Christian | pdficon
[403]-415 Einige grundlegende Fragen des Cyrillomethodianischen lithurgischen Gesanges Zagiba, Franz | pdficon
[417]-519 Soupis prací Jana Racka Straková, Theodora | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse