Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1998, vol. 47, iss. F42

Year: 1998
Publication year: 1998
ISSN: 1211-7390
ISBN: 80-210-2009-1

Table of contents:

Články – Articles
[7]-26 Slohová podstata sochařského díla Ondřeje Zahnera Stehlík, Miloš | pdficon
[27]-49 "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století Kroupa, Jiří | pdficon
Materiály – Documents, shorter notices
[53]-88 "Sibi, arti, amicis" : poznámky a materiálie k dějinám sběratelství v Brně 1780-1840 Slavíček, Lubomír | pdficon
[89]-98 Ještě k autorství údajné Michelangelovy kresby v Brně Konečný, Lubomír | pdficon
[99]-102 Drobná zjištěni z archivu olomoucké kapituly Kroupa, Jiří | pdficon
103 Autoři | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse