Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2002, vol. 51, iss. F46

Year: 2002
Publication year: 2002
ISSN: 1211-7390
ISBN: 80-210-2993-5

Table of contents:

Články – Articles
[7]-23 Hra o jablko : Karel Škréta a Filostratos Konečný, Lubomír | pdficon
[25]-30 Giuseppe Diamantini v moravských sbírkách Togner, Milan | pdficon
[31]-44 Olomouc a Brno - dvě biskupské rezidence : (k vlivu funkcí šlechtického sídla na ikonografický program výzdoby interiérů) Pavlíčková, Radmila | pdficon
[45]-55 Die Hochaltarplastik der Wiener Paulanerkirche - ein bisher nicht erkanntes Werk Lorenzo Mattiellis Schemper-Sparholz, Ingeborg | pdficon
[57]-75 František Antonín Grimm v Římě Kroupa, Jiří | pdficon
[77]-90 "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml. Slavíček, Lubomír | pdficon
[91]-101 Obrazy Johanna Ignaze Cimbala v Koryčanech Arijčuk, Petr | pdficon
[103]-110 Poznámky k "dějinám umění" Bartlová, Milena | pdficon
Varia
[113]-122 Soupis prací prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse