Příspěvek k architektuře šedesátých let 18. století na Moravě

Variant title
Der Beitrag zur Architektur der 60er Jahre in Mähren
Author: Kroupa, Jiří
Contributor
Pluháčková, M. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1987, vol. 35-36, iss. F30-31, pp. [61]-71
Extent
[61]-71
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document