Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1958, vol. 7, iss. F2

Year: 1958
Publication year: 1958

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[5]-38 Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia) Racek, Jan | pdficon
[39]-43 Ke skladebnému stylu Amanda Ivanschitze Pečman, Rudolf | pdficon
[44]-54 K Janáčkovým Národním tancům na Moravě Štědroň, Bohumír | pdficon
[55]-67 K otázce tonálnich zákonitostí středolašských lidových písni : Dr. Karlu Vetterlovi k šedesátinám Novák, Přemysl | pdficon
[68]-87 Podivín, Zekirkostel a Slivnice Richter, Václav | pdficon
[88]-98 K otázce manýristické architektury na Moravě Kudělka, Zdeněk | pdficon
[99]-116 Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice) Sus, Oleg | pdficon
Recense a zprávy – Рецензии и сообщения – Besprechungen und Berichte
117-118 A history of esthetics Sus, Oleg | pdficon
118-121 Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) : katalog výstavy Kudělka, Zdeněk | pdficon
121-124 Vers une musique experimentale Poledňák, Ivan | pdficon
124-125 Výzkum moravského rokokového malířství Krsek, Ivo | pdficon
125-126 [Chadraba, Rudolf. Ikonologie Dürerovy Apokalypsy] Krsek, Ivo | pdficon
126 Леош Яначек Novák, Přemysl | pdficon
Obrazové přílohy | pdficon

Search


Advanced Search

Browse