Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2003, vol. 52, iss. F47

Year: 2003
Publication year: 2003
ISSN: 1211-7390
ISBN: 80-210-3274-X

Table of contents:

Články – Articles
[7]-14 Madona z Buchlovic Hédlová, Luba | pdficon
[15]-44 "Hortus episcopi debet esse sacra biblia" : knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna Loudová, Michaela | pdficon
[45]-59 Podíl pražského kulturního prostředí na formování obrazové sbírky rájeckých Salm-Reifferscheidtů kolem poloviny 19. století Tomášek, Petr | pdficon
Materiály – Documents
[63]-116 "Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken" : prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800 Slavíček, Lubomír | pdficon
117 Autoři | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse