Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1966, vol. 15, iss. F10

Year: 1966
Publication year: 1966

Table of contents:

Články – Aufsätze
[5]-23 Bemerkungen zur Altstädter Madonna in Prag Kutal, Albert | pdficon
[25]-38 Santinis Pläne für die Kirche auf der Zelená Hora (Grüner Berg) bei Saar Richter, Václav | pdficon
[39]-50 Zum Werke des mährischen Bildhauers G.A. Heinz Stehlík, Miloš | pdficon
[51]-61 Beitrag zum Werk Martin Johann Schmidts (Kremserschmidt) Krsek, Ivo | pdficon
[63]-81 K problémům hermeneutiky moderního umění Sedlář, Jaroslav | pdficon
[83]-99 The oldest documentary evidence of folk textile art from the region of the White Carpathians Jeřábek, Richard | pdficon
Recenze – Rezensionen
[101]-102 [Jaffé, Hans L.C.; Roters, Eberhard. Die Malerei im 20. Jahrhundert] Sedlář, Jaroslav | pdficon
102-104 [Jan Preisler, 1872-191] Krsek, Ivo | pdficon
104-106 [Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii] Jeřábek, Richard | pdficon
106-108 [Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre] Jeřábek, Richard | pdficon
[109]-110 Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (II) Kudělka, Zdeněk | pdficon
[111]-112 Seznam vyobrazení | pdficon
[113]-119 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse