[Adamec, Čeněk a kol. Průzkum postojů české veřejnosti k ochraně přírodního prostředí: závěrečná zpráva o řešení výzkum. úkolu]

Author: Librová, Hana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1980, vol. 27-28, iss. G22-23, pp. 144-145
Extent
144-145
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document