Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1980-1981, roč. 29-30, č. G24-25

Název čísla: Ohlasy "materialismu a empiriokriticismu" ve fyzikálních vědách a ve filozofii
Rok: 1980-1981
Rok vydání: 1981

Obsah:

[9]-14 Poznání jako součást dialektiky revolučních přeměn Smrčka, Walter | pdficon
[15]-24 Bыдaющeecя пpoизвeдeниe вoинcтвyющeгo мaтepиaлизмa Michaj, N. T. | pdficon
[25]-27 Krize fyziky a dnešek Litzman, Otto | pdficon
[29]-31 Prostor a čas v současné fyzice Horský, Jan | pdficon
[33]-37 Leninův příspěvek k modernímu pojetí fyzikálních procesů v mikrosvětě Dub, Petr | pdficon
[39]-44 Úloha smyslového vnímání v moderní vědě Jašek, Antonín | pdficon
[45]-50 Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu Linhart, Karel | pdficon
[51]-56 Leninův podnět pro současný rozvoj marxistické teorie poznání Líčeník, Lubomír | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet