Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu

Variant title
Einige philosophisch-soziale und ideologische Aspekte der Kritik des Machismus in Lenins Materialismus und Empiriokritizismus
Author: Linhart, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. [45]-50
Extent
[45]-50
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document