Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1969, vol. 18, iss. G13

Year: 1969
Publication year: 1970

Table of contents:

Články – Aufsätze – Статьи
7-18 Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR Macků, Jan | pdficon
19-25 Lékaři jako profesionální skupina inteligence Achrer, Karel | pdficon
27-33 On the problem of the leisure time of youth in Czechoslovakia Cahová, Dagmar | pdficon
35-40 Wahrheit, Freiheit und Meinung der Öffentlichkeit : ein Versuch im Bereich der philosophischen Imagination aktueller Begriffe Smrčka, Walter | pdficon
41-49 O caмocтoятeльнoм yпpaвлeнии пpeдпpиятий Nováček, Miroslav | pdficon
51-62 Zu einigen theoretischen Fragen der Verteilung des Gesellschaftsproduktes Havránek, Rostislav | pdficon
63-73 Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии Tesařová, Vlastimila | pdficon
75-85 Bemerkungen zur marxistischen Theorie über die Familie im Sozialismus Šolcová, Miroslava | pdficon
87-95 Vliv způsobu rozdělování národního důchodu na rozsah spotřeby Šrůtka, Jan | pdficon
Recenze – Rezensionen – Рецензии
97-100 Ekonomický růst Nováček, Miroslav; Netík, Vojtěch | pdficon
100-102 Marxismus a současná sociologie Zlomek, Stanislav | pdficon
102-105 Nově o ženské otázce Havlasová, Helena | pdficon
105-107 Palmiro Togliatti o demokracii a socialismu Tesařová, Vlastimila | pdficon
107-109 Z oblasti tzv. "lékařské sociologie" Štěpánková, Olga | pdficon
109-112 Ke dvěma výročím Arnošta Bláhy Macků, Jan | pdficon
113-122 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon

Search


Advanced Search

Browse