Z oblasti tzv. "lékařské sociologie"

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 18, iss. G13, pp. 107-109
Extent
107-109
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Smulevič, Boleslav Jakovlevič. Narodnoje zdorov'je i sociologija. Moskva: Mysl', 1965. 230 s.
Pflanz, Manfred. Sozialer Wandel und Krankheit: Ergebnisse und Probleme der medizinischen Soziologie. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1962. xii, 403 s.
Document