Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1976-1977, vol. 25-26, iss. G20-21

Year: 1976-1977
Publication year: 1979

Table of contents:

Stati
[7]-27 Tvůrčí rozvoj marxisticko-leninské teorie : k otázce teoretického přínosu XXV. sjezdu KSSS a XV. sjezdu KSČ Špičák, Milan | pdficon
[29]-35 K některým otázkám vývojových etap v socialismu a jejich antikomunistickým interpretacím Linhart, Karel | pdficon
[37]-48 Kritika revizionistického pojetí politického pluralismu za socialismu Neveselý, Karel | pdficon
[49]-55 K rozvoji osobnosti Galvasová, Milena | pdficon
[57]-67 Politická aktivita jako součást socialistického způsobu života Šolcová, Miroslava | pdficon
[69]-78 Úloha ateismu v duchovním rozvoji osobnosti a pozice umění v boji s náboženstvím Vrabcová, Jana | pdficon
Recenze
[79]-85 Revoluční minulost strany - inspirující zdroj poučení : na okraj nového Přehledu dějin KSČ Špičák, Milan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse