Tvůrčí rozvoj marxisticko-leninské teorie : k otázce teoretického přínosu XXV. sjezdu KSSS a XV. sjezdu KSČ

Variant title
Творческое развитие марксистско-ленинской теории
Tvorčeskoje razvitije marksistsko-leninskoj teorii
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1979, vol. 25-26, iss. G20-21, pp. [7]-27
Extent
[7]-27
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document