Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1974, vol. 23, iss. G18

Year: 1974
Publication year: c1975

Table of contents:

Stati
[7]-24 Sovětská ekonomika vzdělání Reizenthaler, Vladimír | pdficon
[25]-28 Sociologie míru : (náčrt problematiky) Ovesný, Miroslav | pdficon
[29]-39 Teorie způsobu života za socialismu Šolcová, Miroslava | pdficon
[41]-52 Význam sféry práce pro vytváření socialistického způsobu života Možný, Ivo | pdficon
[53]-65 K některým otázkám vlivu rodinného prostředí na přípravu dítěte pro školu Přadková, Svatomíra | pdficon
[67]-80 Metodologické úvahy k sociologickému výzkumu sociální struktury rozvinuté socialistické společnosti Meyer, Hansgünter | pdficon
[81]-87 Kontinuitní souvislosti české odborné sociologické terminologie : (vývojový náčrt) Hájek, Mojmír | pdficon
Recenze
[89]-93 [Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Čs. sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení] Hájek, Mojmír | pdficon
93-94 [Amelin, Petr Pimenovič. Intelligencija i socializm] Možný, Ivo | pdficon
95-96 [Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum] Librová, Hana | pdficon
96-97 Práce a odpočinek v časovém snímku Pácl, Pavel | pdficon
97-98 Víkendy krakovských obyvatel Pácl, Pavel | pdficon
98-101 [Science and its public: the changing relationship. Edited by G. Holton and William A. Blanpied] Ovesný, Miroslav | pdficon
[103]-111 Výměna Štukavec, Libor | pdficon

Search


Advanced Search

Browse