Kontinuitní souvislosti české odborné sociologické terminologie : (vývojový náčrt)

Variant title
Kontinuierliche Zusammenhänge der tschechischen soziologischen Fachterminologie
Author: Hájek, Mojmír
Contributor
Batušek, Jaroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. c1975, vol. 23, iss. G18, pp. [81]-87
Extent
[81]-87
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document