K pojetí monopolní ceny v marxistické politické ekonomii

Variant title
К вопросу трактовки монопольной цены в марксистской политэкономии
Author: Fuchs, Kamil
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1983, vol. 32, iss. G27, pp. [41]-54
Extent
[41]-54
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V marxistické ekonomické literatuře existují dva rozšířené přístupy k řešení problému monopolní ceny a jejího místa v systému kategorií politické ekonomie kapitalistického výrobního způsobu. První přístup chápe monopolní cenu jako tržní cenu, která odráží podstatné znaky cenové tvorby kapitalistického monopolu. Druhý přístup zkoumá monopolní cenu jako "modifikaci hodnoty v podmínkách monopolního kapitalismu. Monopolní cena je interpretována jako nový modifikovaný hodnotový obsah tržních cen. Pokusme se podrobněji analyzovat tyto dva přístupy.
Summary language
Document