Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1985, vol. 34, iss. G29

Year: 1985
Publication year: 1985

Table of contents:

Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
[7]-11 K otázkám etiky lékařského a zdravotnického povolání Linhart, Karel | pdficon
[13]-18 Pojetí svobody v katolické filozofii Radvan, Eduard | pdficon
[19]-31 Pojem "vývoj" ve filozofii a v biologii Jašek, Antonín | pdficon
[33]-43 Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby Hajnová, Marie | pdficon
[45]-55 Monopolní cena a monopolní zisk v soudobém kapitalismu Fuchs, Kamil | pdficon
[57]-63 Hospodářský mechanismus socialistické integrace Filipenko, A. S. | pdficon
[65]-75 Kritéria měření efektivnosti Mališová, Jiřina | pdficon
[77]-85 K niektorým problémom vytvárania jednotnej ľudovej fronty KSČ na Slovensku Goňcová, Marta | pdficon
[87]-117 Vesnice bývalého okresu Veselí nad Moravou na prahu socialistických přeměn : příspěvek k počátkům kolektivizace vesnice v bývalém okrese Veselí n./M. Špičák, Milan | pdficon
[119]-126 Leninovo odhalení maloburžoazního základu likvidátorství v ruském dělnickém hnutí a současnost Rjabcev, V. P. | pdficon
[127]-137 Reemigranti z Volyně v první etapě kolektivizace československého zemědělství (1949-1953) Vaculík, Jaroslav | pdficon
[139]-154 Dějinné osudy Marxova učení o diktatuře proletariátu Tauš, Miloš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse