Reemigranti z Volyně v první etapě kolektivizace československého zemědělství (1949-1953)

Variant title
Реэмигранты из Волыни на первом этапе коллективизации чехословацкого сельского хозяйства в 1949-1953 гг.
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, vol. 34, iss. G29, pp. [127]-137
Extent
[127]-137
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document