Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby

Author: Hajnová, Marie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, vol. 34, iss. G29, pp. [33]-43
Extent
[33]-43
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document