[Dobson, Andrew P. Green political thought: an introduction]

Author: Keller, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 97-98
Extent
97-98
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document