Chápající sociologie a teorie symbolické interakce

Variant title
Die Verstehende Soziologie und die Theorie der symbolischen Interaktion
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. [71]-85
Extent
[71]-85
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document