Experience with research on unemployment

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. [39]-49
Extent
[39]-49
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Document