Proměny sociologie vědění

Variant title
Changes in sociology of knowledge
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. [15]-27
Extent
[15]-27
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document