[Mitterauer, Michael; Sieder, Reinhard. Vom Patriarchat zur Partnerschaft: zum Strukturwandel der Familie]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 109-111
Extent
109-111
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Mitterauer, Michael; Sieder, Reinhard. Vom Patriarchat zur Partnerschaft: zum Strukturwandel der Familie [Od patriarchátu k partnerství: ke strukturálním proměnám rodiny]. 1. Aufl. München: C. H. Beck, 1977. 221 s. Beck'sche Schwarze Reihe; Bd. 158. ISBN 3-406-06758-1.
Document