[Zeitschrift für philosophische Forschung]

Author: Sus, Oleg
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 6, iss. G1, pp. 165-168
Extent
165-168
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document