Mládež jako sociologický pojem

Variant title
Молодежь как социологическое понятие
Die Jugend als soziologischer Begriff
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. [83]-98
Extent
[83]-98
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document