Heuristická funkce konkrétní teorie v sociologii práce

Variant title
Эвристическая функция конкретной теории в социологии труда
The heuristic of concrete theory in industrial sociology
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. [35]-42
Extent
[35]-42
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document