Sociální politika ve světle výzkumných prací

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. [113]-115
Extent
[113]-115
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Wynnyczuk, Vladimír; Faktorová, Františka; Vítovcová, Margerita. Mezinárodní srovnání populačních opatření v Evropě (1978). Praha: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1979. 244 s. Výzkumné práce. Řada B; č. 82.
Bartošová, Milada. Situace rodin s prvým dítětem do věku 3 let: mezinárodní rok dítěte 1979. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1979. 90 s. Výzkumné práce. Řada B; č. 79.
Hiršl, Miroslav. Analýza skupin obyvatelstva s omezenou možností spotřeby v ČSSR v roce 1976. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1979. 138 s. Výzkumné práce.
Document