[Obrazová příloha]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 128-129
Extent
128-129
Type: Appendix
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Příloha k článku: Biografie B. Zwickera v dokumentech archivu UJEP / Mojmír Köttner.
Document