[Kamiač, Andrej. Ekonomika vzdelania]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1976, vol. 22, iss. G17, pp. 147-148
Extent
147-148
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kamiač, Andrej. Ekonomika vzdelania. 1. vyd. Bratislava: Práca, 1971. 220 s. Knižnica ekonomiky práce a priemyslu; Zv.3/1971.
Document