Z diskusí na katedře dialektického a historického materialismu brněnské university

Author: Riedel, Gustav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. 117
Extent
117
Type
News
Language
Czech
License: Not specified license
Document