O významu tzv. "šmeralismu" v době prvních bojů KSČ

Variant title
О значении т. наз. "шмерализма" в период первых боев КПЧ
O značenii t. naz. "šmeralizma" v period pervych bojev KPČ
Bedeutung des sog. Šmeralismus während der ersten Kämpfe der KPTsch
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Krejčí, Karel (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. [75]-86
Extent
[75]-86
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document