K otázce dvou stránek společensky nutné pracovní doby

Variant title
Zur Frage der zwei Seiten der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit
К вопросу двух сторон общественно необходимого рабочего времени
K voprosu dvuch storon obščestvenno neobchodimogo rabočego vremeni
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. [102]-103
Extent
[102]-103
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document