O ideologii agrarismu

Variant title
Об идеологии аграризма
Über die Ideologie des Agrarismus
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. [60]-69
Extent
[60]-69
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document