O otázkách světového mírového hnutí

Author: Cahová, Dagmar
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. 170-171
Extent
170-171
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Joliot-Curie, Frédéric. Výbor z projevů a článků. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 262 s.
Document