Die Monopolitik des Neoliberalismus

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 174-175
Extent
174-175
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Stocker, Erwin. Die Monopolitik des Neoliberalismus. Winterhur: P. G. Keller, 1957.
Document