"Philosophie des Verbrechens" - odhalení západoněmecké ideologie

Author: Sedlák, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. 194-197
Extent
194-197
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Kniha vyšla také v češtině: Filosofie zločinu: proti ideologii německého militarismu. Redigovali a vydali: G. Heyden, M. Klein, A. Kosing; z německého originálu přeložili J. Pechar et al. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 331 s.
Document