Odpor ke lži jako kořen racionalismu

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. 177-178
Extent
177-178
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Robertson, Archibald T. Racionalismus v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 179 s.
Document