[Lenin, Vladimir Il'jič. O normách stranického života]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 207-210
Extent
207-210
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document